Edukacja

Cyfrowe Trawniki

Już od czerwca, na terenie gminy Trawniki, trwa projekt „Cyfrowa Gmina Trawniki” współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Jaki jest cel projektu?

Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych u 100 mieszkańców gminy Trawniki poprzez przeprowadzenie szkoleń komputerowych.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Trawniki, którzy ukończyli 25 r. ż.

Co oferujemy:

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

 1. Rodzic w Internecie (12 godz.)
 2. Mój biznes w sieci (12 godz.)
 3. Moje finanse i transakcje w sieci (12 godz.)
 4. Działam w sieciach społecznościowych (12 godz.)
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) (12 godz.)
 6. Rolnik w sieci (12 godz.)
 7. Kultura w sieci (12 godz.)

Planujemy utworzyć 10 grup szkoleniowych liczących po 10 osób. Każda grupa będzie miała 24 godz. zajęć z instruktorem. Tematyka zajęć będzie uzgodniona z Uczestnikami, którzy będą mięli możliwość wyboru tematyki zajęć z 7 w/w modułów.

Zajęcia będą się odbywały w okresie czerwiec 2019 r. – lipiec 2019 r., zgodnie z ustalonym z Uczestnikami i instruktorem harmonogramem zajęć. Mieszkaniec, który zgłosi się i zobowiąże do udziału w szkoleniu będzie zobowiązany do obecności na zajęciach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały promocyjne oraz bezpłatny poczęstunek.

Zajęcia będą odbywały się:

 • w szkołach na terenie Gminy Trawniki: w Szkole Podstawowej w Biskupicach, Szkole Podstawowej w Dorohuczy, Szkole Podstawowej w Oleśnikach, Szkole Podstawowej w Siostrzytowie i w Zespole Placówek Oświatowych w Trawnikach,
 • w Bibliotece na Struży Kolonii.

Efekty projektu:

 1. Podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z Internetu, w tym korzystania z elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach grantu. Nabyta wiedza oraz umiejętności przyczynią się do przełamania barier w wykorzystaniu zasobów Internetu.
 2. Podniesienie kompetencji cyfrowych u min. 80% osób, którzy wzięli udział w projekcie potwierdzone wynikami egzaminów końcowych przekłada się na świadomych użytkowników, którzy w kolejnych kontaktach z administracją publiczną chętniej skorzystają z elektronicznych usług dostępnych poprzez Internet.
 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na usługi dostępu do Internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach których odbiorca szkolenia będzie mógł uzyskać interesujące go informacje, skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej, bankowości internetowej.
 4. Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, umiejętności wyszukiwania informacji, sprawnego posługiwania się komputerem oraz pozostałych umiejętności, które są przydatne na rynku pracy i zwiększają szanse na zatrudnienie.

Wartość projektu: 55 990 zł

Źródła finansowania: EFRR (85,48%) i BP (14,52%) oraz BWL 1%

www.trawniki-online.pl

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close