Aktualnosci

Wójt z absolutorium

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Trawniki, radni udzielili jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok, Wójtowi Gminy Damianowi Bajowi.

Zanim jednak nastąpiło głosowanie, RG zajęła się rozpatrzeniem „Raportu o stanie gminy” oraz sprawozdaniem z realizacji budżetu w 2018 roku. Odczytano także pozytywne opinie dotyczące realizacji budżetu w 2018 roku przesłaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

sesja Rady Gminy Trawniki

Poza procedurą udzielenia absolutorium, radni podjęli uchwały dotyczące między innymi: uchwalenia sieci planu szkół publicznych, zaopiniowania kandydatów na ławników a także dokonali zmian w statucie Gminy Trawniki. Jednym z punktów obrad była uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. Uchwała wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku do lat 3 i dzięki jej podjęciu rodzice zapłacą niższe czesne za pobyt dziecka w żłobku. Jak na każdej sesji Wójt Damian Baj przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności gminy.

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Sprawdź również

Close
Back to top button
Close