Edukacja

Zespół Szkół w Trawnikach – atrakcyjna szkoła

Zawód gwarancją Twojego sukcesu – takie motto widnieje na logo Zespołu Szkół w Trawnikach. Co to znaczy? Wyjaśnia dyrektor szkoły, Katarzyna Balcerek.

„To cel i wskazówka dla młodego człowieka, który zdobywając zawód, chce przygotować się do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Nasz Zespół Szkół w Trawnikach jest szkołą bezpieczną, w której każdy uczeń traktowany jest podmiotowo.”

W bieżącym roku największym zainteresowaniem wśród uczniów branżowej szkoły I stopnia cieszyły się zawody takie jak: kucharz. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca i cukiernik.

Dotychczas zrekrutowano: 21 uczniów po gimnazjum i 17 uczniów po szkole podstawowej.

„Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do końca sierpnia. Zapraszamy więc wszystkich chętnych, bo w naszej szkole mamy czym się pochwalić. Niezależnie od wprowadzanych reform w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, a obecnie też ponadpodstawowym, Zespół Szkół w Trawnikach dostosowuje się do dynamicznych zmian na rynku pracy.” – dodaje dyr. K. Balcerek

Obecnie w skład Zespołu Szkół w Trawnikach wchodzą:

  • Technikum w zawodach górnik eksploatacji podziemnej i elektryk,
  • Branżowa I stopnia – klasy wielozawodowe mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, fryzjer, blacharz samochodowy, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych i ślusarz.
  • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (od 1 września tego roku zostanie przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego), prowadzący naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych na miesięcznych kursach w ramach nauki w Szkole Branżowej I stopnia, w którym kształceni są uczniowie z całego województwa lubelskiego. Kształcenie teoretyczne prowadzone jest w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, fryzjer, blacharz samochodowy, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz.

Przypomnijmy, że już od roku szkolnego 2016/2017 Ośrodek przejął obowiązki Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i koordynuje pracą 8 ośrodków w województwie lubelskim. W ramach wojewódzkiej koordynacji współpracuje z 35 szkołami. Kadra to egzaminatorzy przedmiotów zawodowych, egzaminujący zarówno przed OKE, jak i przed Izbą Rzemieślniczą. W czerwcu tego roku w ośrodku odbyła się Krajowa Konferencja Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, podczas której ogólnopolską koordynację przejęła właśnie placówka w Trawnikach.

„Co ważne, u nas nauka zawodu odbywa się w realnych warunkach zakładów pracy.”

 – stwierdza dyr. K. Balcerek i dodaje:

„W Technikum np. ma to miejsce w kopalniach węgla kamiennego Bogdanka. Specyfika kształcenia polega na nauczaniu praktycznej nauki zawodu u pracodawcy na podstawie umów między uczniem (jego rodzicem) jako pracownikiem młodocianym, a pracodawcą. Uczeń posiada status pracownika młodocianego, co oznacza, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za odbyte praktyki, a okres nauki liczy się do stażu pracy.”

Chodzi o możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w realnych warunkach. Uczniowie po zakończeniu szkoły, niejednokrotnie otrzymują zatrudnienie w miejscu praktyk. Według opinii absolwentów i rodziców to szkoła, która stwarza atmosferę dla samorealizacji i rozwoju zainteresowań uczniów.

To nie wszystko, co oferuje szkoła

„Organizujemy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: górnik eksploatacji podziemnej i technik górnictwa podziemnego. W Zespole Szkół w Trawnikach funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodu sprzedawca, do którego kierowani są uczniowie z różnych szkół województwa lubelskiego.” – dodaje dyr. K. Balcerek.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zapewnia dogodne dojazdy z różnych stron powiatu i województwa.

Przy szkole funkcjonuje internat z dobrze wyposażonymi pokojami mieszkalnymi, w którym może zamieszkać 104 uczniów. Dyrektor szkoły podkreśla, że budynek internatu jest sukcesywnie remontowany:

„W sierpniu, z budżetu szkoły rozpoczną się prace związane z zapewnieniem wentylacji w internacie, co znacząco wpłynie na zwiększenie komfortu jego mieszkańców. Prace zostaną sfinansowane z budżetu szkoły.”

Młodzież ze szkoły uczestniczy w wielu projektach, a także w stażach wakacyjnych, realizowanych w ramach funduszy ze środków UE. Uczniowie mogą pochwalić się również osiągnięciami w konkursach zawodowych, szczególnie w branży spożywczej: cukierniczej, piekarskiej.

Szkoła z historią

Zespół Szkół w Trawnikach funkcjonuje już od ponad 40 lat. Swoimi tradycjami sięga roku 1972, kiedy została utworzona w Trawnikach pierwsza placówka oświatowa stopnia ponadpodstawowego. Poprzez kolejne lata przekształcała się, dostosowując do wymogów oświatowych i potrzeb edukacyjnych. Najpierw była to filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Lublinie. Następnie utworzono przyzakładową Zasadniczą Szkołę Dzie­wiarską przy ZPDz „Trawena”, potem kolejne zmiany: Technikum dla pracujących, Liceum Zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych, a w 2000 r. Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące, potem też Technikum kształcące obecnie w zawodach górniczych.

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close