AktualnosciEdukacja

Przedszkola i biblioteki znów czynne, ale…

Nie tylko Urząd Gminy otwiera się znów dla mieszkańców Trawnik. Od dziś dostępne są również dwie lokalne biblioteki oraz przedszkole. We wszystkich placówkach będzie jednak panować reżim sanitarny, po to by zapewnić dzieciom i czytelnikom maksimum bezpieczeństwa.

Wójt Gminy Trawnik podjął decyzję o otwarciu, na chwilę obecną, jedno z lokalnych przedszkoli umiejscowionego w Trawnikach. W innych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych opieka zostanie uruchomiona zgodnie z zapotrzebowaniem wcześniej zgłoszonym przez Rodziców.

„Od poniedziałku, z ograniczeniami i reżimem sanitarnym otwarte zostanie przedszkole w Trawnikach. Będzie to jeden lub dwa oddziały, inne przedszkola mogą zostać uruchomione w uzgodnieniu i po zgłoszeniu dzieci przez rodziców. Liczba dzieci w grupie może wynosić maksymalnie do 10. Obowiązują oczywiście zasady ustalone przez dyrektorów, których należy bezwzględnie przestrzegać.” – mówi wójt gminy Trawniki Damian Daniel Baj.

Wytyczne dotyczą zasad: przyprowadzania/odbierania dzieci oraz ich przebywania w placówce. Poza określeniem maksymalnej liczby dzieci przypadającej na oddział przedszkolny wśród wytycznych określona została również przestrzeń do wypoczynku, zabawy oraz zajęć, która nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko oraz opiekuna przy uwzględnieniu innych warunków specyficznych dla pomieszczeń danej szkoły/przedszkola.

W pierwszej kolejności, opieką przedszkolną, objęte zostaną dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dziś czynne są również gminne biblioteki: w Trawnikach oraz Biskupicach. Tam jednak również obowiązują obostrzenia do których należy się bezwzględnie stosować.

zdj. GOK w Trawnikach
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Sprawdź również

Close
Back to top button
Close