Aktualnosci

Koniec przebudowy mostu coraz bliżej

W tym tygodniu miało miejsce spotkanie robocze na budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Biskupice-Trawniki. Uczestniczyli w nim wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj, wicestarosta Bartłomiej Pejo, wykonawca inwestycji oraz urzędnicy. Tematem rozmowy był majowy termin zakończenia budowy.

Inwestycja, czyli dokładniej mówiąc modernizacja obiektu mostowego nad rzeką Giełczew w ciągu drogi powiatowej nr 2118 L Biskupice-Fajsławice wraz z dojazdami w miejscowości Biskupice, rozpoczęła się jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Początkowo mieszkańcy mieli skorzystać z przebudowanego mostu już w połowie grudnia 2020 roku. Termin się jednak przeciągnął ze względu na rożnego rodzaju trudności.

W związku z pandemią koronawirusa każdy wykonawca ma możliwość skorzystania ze specstawy pozwalającej na aneksowanie umowy. Taka zmiana została więc zawarta pomiędzy stronami umowy czyli Zarządem Powiatu a wykonawcą. Efektem aneksu było przesunięcie pierwotnego terminu zakończenia prac na maj bieżącego roku. Jak mówi wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj, podczas spotkania, wykonawca zapewniał, że teraz wszystko powinno pójść już zgodnie z planem.

” Omawialiśmy szczegółowo terminy kolejnych prac budowlanych. Otrzymaliśmy zapewnienie, że w zakładanym terminie będzie zapewniona obustronna przejezdność. Wykonawca nie widzi zagrożeń, co do aneksowanego terminu, sygnalizował jedynie, że na rynku budowlanym występują znaczące trudności w terminowym pozyskiwaniu poszczególnych materiałów budowlanych.” – opisał spotkanie wójt. Ponadto dodał, że podczas spotkania omówiony został również stan chodnika, a zwłaszcza przepustów w chodniku wymagających bieżącej naprawy. Dobrą wiadomością jest to, że jeszcze przed oddaniem mostu zostaną one naprawione. Z inwestycji niedługo skorzystają więc zarówno piesi jak i kierowcy.

” Mam nadzieję, że w niedługim już okresie zakończy się przydługa (niestety), ale koniec końców pozytywna historia budowy nowego mostu w Biskupicach.”– mówi wójt D. Baj.

Przypomnijmy, że na odbudowę mostu przeznaczono 2.571.438 zł. Połowa tej kwoty sfinansowana została przez budżet państwa, 500 tys. zł pochodzi z budżetu Gminy Trawniki, pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Powiatu Świdnickiego.

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close