Aktualnosci

Jednogłośna zgoda na pomoc finansową dla powiatu

We wtorek 16 listopada Rada Gminy Trawniki jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 L Ewopole – Wólka Kańska”. Pomoc gminy dla powiatu wyniesie 453 194, 78 zł, czyli o ponad 150 tysięcy złotych więcej niż zakładano jeszcze w połowie roku. Warto dodać, że z inicjatywy Wójta Gminy Trawniki Damiana Daniela Baja oraz radnego powiatowego/ sekretarza gminy Dariusza Kołodziejczyka, na inwestycję udało się pozyskać także pomoc finansową od Powiatu Chełmskiego oraz Gminy Rejowiec Fabryczny. Ich wkład wyniesie łącznie 170 000 zł.

Jeszcze w połowie tego roku, a dokładnie 25 czerwca, Rada Gminy Trawniki podjęła uchwałę intencyjną zakładającą pomoc finansową Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację odcinka (długości ok. 1,3 km) drogi Ewopole- Wólka Kańska. W tamtym momencie zakładano, że pomoc Gminy Trawniki wyniesie około 300 tysięcy złotych. Jak mówił podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Damian Daniel Baj:

” Wedy kosztorys szacunkowy dla tej inwestycji wynosił 1,7 miliona złotych. Szanse, że roboty drogowe były wtedy sprzedawane za około 75% wartości kosztorysowej dawały taki wymiar, że wspólnie można było szacować, że zrealizujemy tę drogę w okolicach 300 tysięcy złotych. Mówiłem wtedy Państwu, że może być potrzeba zwiększenia tych środków. Poprosiłem wtedy też pisemnie starostwo żeby niezwłocznie przystąpić do przetargu, jednak ogłoszenie nastąpiło później, we wrześniu, a ostatecznie otwarcie przetargu nastąpiło 12 października przy czym zmieniony kosztorys wynosił już nie 1, 7 miliona a 2,1 mln.”

Najdroższa oferta na realizację drogi opiewała na 2,6 mln zł, najtańsza ze złożonych zaś na 1,6 mln zł- i to właśnie ona została wybrana w przetargu. Środki na zadanie będą pochodzić po części z subwencji drogowej- ok. 520 tys. zł; po połowie od Powiatu Świdnickiego i Gminy Trawniki – po około 450 tys. zł. oraz od samorządów Powiatu Chełmskiego i Rejowca- łącznie ok. 170 tys. zł. Wsparcie dwóch ostatnich jednostek udało się pozyskać m.in. dzięki rozmowom prowadzonym przez przedstawicieli Gminy Trawniki:

” Pojechałem na spotkanie i tam rozmawialiśmy, bo celem było uzyskanie jeszcze dodatkowej pomocy tak by łącznie 4 samorządy zrealizowały tę drogę. Oczywiście Powiat Chełmski i Gmina Rejowiec Fabryczny, ze swojej strony, od strony powiatu chełmskiego, już 3 lata temu zrealizowały drogę i poniosły koszty ale włączyły się i łącznie uchwały tych dwóch samorządów opiewają na kwotę 170 tysięcy złotych, co pomniejsza łączny wkład nasz i powiatu świdnickiego.”– podkreślał podczas sesji wójt D. Baj dodając jednocześnie, że inwestycja nie miałaby szans na zrealizowanie bez wkładu z Gminy Trawniki.

Co istotne, w trakcie wyjaśnień składanych Radzie Gminy Trawniki, wójt wskazywał także na wagę inwestycji nie tylko użytkową ale przede wszystkim gospodarczą. Droga bowiem służy mieszkańcom m.in z powiatu chełmskiego jako dojazdowa do pracy czy do sklepów znajdujących chociażby w Trawnikach- co wpływa rozwojowo zarówno na tę miejscowość jak i na gminę. Lepszy dojazd spowoduje więc, że środki zwydatkowane na poprawę stanu drogi będą w przyszłości procentować.

„Dlatego, mimo że jest to duży ciężar finansowy dla nas, i doskonale wiemy i ja i Państwo, że nie koniecznie mamy ochotę partycypować w takim wymiarze 50% brakujących środków już po wszelkich dofinansowaniach ale sprawa jest zero jedynkowa i wnoszę aby rada przyjęła tę uchwałę.” – apelował na sesji Rady Gminy Trawniki wójt D. Baj.

Jak już zostało wspomniane na początku artykułu, radni przychylili się do opinii wójta, jednogłośnie przyjmując procedowaną uchwałę.

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close