Aktualnosci

Wsparcie w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Uwaga, do 31 października wydłużono termin składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Ponadto wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku szkód w gospodarstwach spowodowanych przez suszę, grad, deszcz, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

  • 10 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej
  • 5 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej

O pomoc można ubiegać się na wiosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, w terminie do 15 listopada 2022 roku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wnioski mogą być składane: bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR; za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Po więcej informacji na ten temat sięgnijcie TU.

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close