Aktualnosci

Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Trawniki

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Trawniki informuje o zasadach nabywania węgla w preferencyjnej cenie w Gminie.

Prawo do zakupu węgla w cenie 2000 zł za tonę mają mieszkańcy Gminy Trawniki z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy Trawniki poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

UWAGA!!! Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br.

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad-grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony – przy czym limity nie sumują się i nie przechodzą na rok następny.

Do sprzedaży i dystrybucji węgla wyznaczona została gminna Spółka EKOTRAW z siedzibą w Struży Kolonii.

ZASADY ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE

1.Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Trawniki.
Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację).

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu: www.trawniki.pl.

2.Urząd Gminy Trawniki dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji przekaże stosowne dane do Spółki EKOTRAW z siedzibą w Struży Kolonii.

3.Spółka EKOTRAW według kolejności złożonych wniosków skontaktuje się telefonicznie z mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu i transportu węgla. Po tych ustaleniach mieszkaniec przed transportem węgla musi dokonać płatności gotówkowej lub bezgotówkowej w siedzibie Spółki EKOTRAW. W przypadku chęci płatności na konto – numer konta do wpłat za węgiel będzie podany wyłącznie na stronie internetowej Spółki: www.ekotraw.pl .

KOSZTY ZAKUPU:

  • w przypadku gdy Mieszkaniec odbierze węgiel własnym transportem – koszt zakupu węgla wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony),
  • w przypadku transportu realizowanego przez Spółkę Ekotraw – koszt zakupu węgla wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony) plus 100 zł płacone odrębnie za transport do gospodarstwa domowego położonego na terenie Gminy Trawniki.

UWAGA!!! Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych pracownik Spółki poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu/transportu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

Wniosek o zakup można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: od 9:00 do 17:00 wtorek-piątek: od 7:30 do 15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adres skrzynki na platformie ePUAP: /h3c9ttj84i/skrytka

Wniosek o zakup węgla na okres do 31.12.2022 r. POBIERZ

źródło: Gmina Trawniki

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close